Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

RIZIKI  2, 2018 print final.jpg

RIZIKI

RIZIKI ni gazeti la Kikristo linalotolewa mara nne kwa mwaka. Gazeti hili limewalenga Wainjilisti na Wachungaji, lakini pia ni nzuri kwa wote wanaotafuta mafundisho mazuri katika maisha yao ndani ya kristo.

Lengo kuu la RIZIKI ni kuhamasisha na kufundisha wote wanaopeleka neno kwa watu, na kufikisha neno kwa usahihi wote ili kuwajenga watu.

Kujiunga na RIZIKI, tafadhali jaza fomu hapo kulia, au wasiliana nasi kupitia simu au barua, na tutakufikia popote ulipo.

RIZIKI Soma Biblia, S.L.P. 2696 Arusha, Tanzania

Namba ya simu: +255 752 379 932

 

RIZIKI is the Swahili word used in The Lords prayer for "daily bread". And is the name for Soma Biblia's magazine for Swahili speaking pastors and evangelists. 

Being a servant of the church can be exhausting. And many work in remote areas, with small or no means of inspiration or enlightenment. The main goals of RIZIKI is to encourage and enlighten those who are bringing the word to the people, and present the Word in a holistic way.

RIZIKI comes out four times a year and is distributed for free.  To subscribe to RIZIKI, please fill in the form, and we will get in touch with you.

Jina/Name *
Jina/Name
(mwinjilisti, Mchungaji, Shemasi n.k.d.)
RIZIKI  3, 2018 final print-1.jpg

RIZIKI #3, 2018

Toleo hili la 3 la RIZIKI tunaangalia sehemu ya pili ya Imani ya Mitume; Namwamini Yesu Kristo. Tunakumbushana kwa kutafakari maana ya maneno haya. 

Soma RIZIKI toleo #3, 2018 hapa

RIZIKI  2, 2018 print final.jpg

RIZIKI # 2, 2018

RIZIKI toleo la pili, 2018 linaweka fokasi kwenye sehemu ya kwanza ya Imani ya Mitume: Namwamini Mungu, Baba mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi. Kwa mfano ina maana gani kwamba Mungu ni Baba mwenyezi? 

Soma RIZIKI toleo #2, 2018 hapa

RIZIKI  1 2018_cover.jpg

RIZIKI # 1, 2018

Katika RIZIKI toleo la kwanza, 2018, tutasoma na tafakari Yuda 1:3. Je, nini itatokea kwa imani yetu, ikiwa kila kizazi huibadilisha tu kulingarna na mawazo, mahitaji na mipango yake?

Soma RIZIKI toleo #1, 2018 hapa

RIZIKI  4 2017 final jpeg_Page_1.jpg

RIZIKI # 4, 2017

Ushindi katika mpango wa Mungu hautegemei maendeleo, mafanikio, pesa, mali, akili, uwezo au chochote tulicho nacho. Ushindi wa Mungu ndio kwamba Yesu aliishinda mauti; na kwa sababu Mungu anatupenda ndiye "atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo" (1 Kor 15:57).

Soma RIZIKI tole #4, 2018 hapa