Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

20180525_160600.jpg

Karibu Soma Biblia

SOMA BIBLIA Society ni shirika la wahisani lisilo la kutengeneza faida wala kuwa na mwelekeo wa kisiasa. Lengo letu kuu ni kusambaza Injili ya Yesu Kristo kwa Kiswahili, kwa kuandaa Kanisa kupitia kuendeleza, kuzalisha na kusambaza Biblia kwa njia ya sauti, machapisho ya kuaminika juu ya Injili na vifaa vingine, vyote kwa Kiswahili. Shabaha nyingine ni kuwasaidia Wakristo kufikisha Injili kwa watu na kuwafundisha kupitia neno la Mungu juu ya imani na maisha.

Idara ya Uchapishaji
Eneo la Sakina, upande wa pili wa Sheli ya Mafuta ya Oil Com.
Fuata Kibao cha Scripture Mission.

Anuani ya Posta: S.L.P. 2696 Arusha, Tanzania

Simu: +255 787 392 951

Barua Pepe: publishingmanager.somabiblia@gmail.com

Ofisi Kuu

Barabara ya Mwai Kibaki, Mikocheni B. Upande wa pili wa Sanitas medical centre.

Anuani ya Posta: S.L.P. 12772 Dar es Salaam, Tanzania

Simu: +255 754 292 995

Barua pepe: financemanager.somabiblia@gmail.com