Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

"Majina ya Mungu", RIZIKI toleo la tatu

Habari kutoka Soma Biblia

"Majina ya Mungu", RIZIKI toleo la tatu

Anne Gihlemoen

Lengo la gazeti la RIZIKI ni kuwapa wachungaji na wainjilisti majibu na maoni juu ya mada mbali mbali kutoka kwenye Neno la Mungu. Na kuwatia moyo na kuwapa msukumo wa kufikisha mahubiri.

Gazeti la RIZIKI ni bure kwa ajili ya wachungaji na wainjilisti. Toleo hili la tatu, unaweza pia kusoma hapo hapo.

Karibu kusoma!