Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

"...mwishindanie imani"

Habari kutoka Soma Biblia

"...mwishindanie imani"

Editor Soma Biblia

RIZIKI ni gazeti linalotolewa kwa wafanyakazi wa kanisa, hasa wachungaji na wainjilisti. Linatolewa mara nne kwa mwaka. Ni bure, na linasambazwa kwa njia tofauti: posta, mtandao au barua pepe. 

Kama ungependa kutumwa kila toleo la RIZIKI, uwasiliane nasi kwa njia ya barua pepe: editor.somabiblia@gmail.com au weka comment yako gente jina na anuani hapo chini.