Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Namwamini Yesu Kristo - RIZIKI toleo la 3 2018

Habari kutoka Soma Biblia

Namwamini Yesu Kristo - RIZIKI toleo la 3 2018

Anne Gihlemoen

Amini unachokiri

Toleo hili la RIZIKI tunaangalia sehemu ya pili ya Imani ya Mitume; Namwamini Yesu Kristo. Tunakumbushana kwa kutafakari maana ya maneno haya. Tunapokiri kwamba namwamini Yesu, ina maana maisha yetu yamejengeka ndani ya msingi ambao ni Yesu Kristo. Pia tunakutana na mtu ambaye hapo kwanza alionekana kuwa na mashaka ya kutokuamini. Lakini alipopata ushahidi na uthibitisho, alipiga hatua moja zaidi mbele ya wenzake, yaani, kumwabudu Yesu kama Mungu wake na Bwana wake. 

Soma RIZIKI hapa