Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

RIZIKI TOLEO LA 1, 2019 - 'Ukristo ni utamaduni au imani?'

Habari kutoka Soma Biblia

RIZIKI TOLEO LA 1, 2019 - 'Ukristo ni utamaduni au imani?'

Cathbert Msemo

“Siendi kwa mazoea” 

Katika toleo hili la RIZIKI tunachunguza kama Ukristo ni imani au utamaduni. Nia ni kukumbushana kuwa, mapokeo ya dini yanaweza kuwa mazoea au taratibu tupu zisizo na faida. Kama mwandishi mmoja alivyoandika, ndivyo taratibu zilivyo kama misingi yake haikujengwa katika Kristo. Lakini vilevile tamaduni na mapokeo zitafaa, tena zitakuwa na faida, kama zinatuelekeza kumwamini Yesu na kufanya mapenzi yake. 

Ndani ya toleo hili utakutana na kijana ambaye baba yake alishika taratibu na tamaduni za Kiyunani, lakini bibi yake na mama yake walimwongoza katika kumwamini Yesu. Soma kuhusu chaguo lake kijana huyu, na yakatokea nini baadaye katika maisha yake. 

Pamoja na makala nyingine nyingi, ni maombi yangu ukaimarike katika imani na kumjua Mungu zaidi na zaidi. 

Soma RIZIKI Online hapa