Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Uongozi wa Usharika

HUDUMA KWA WACHUNGAJI/Pastoral care

Uongozi wa Usharika

Anne Gihlemoen

Wachungaji wengi wanaona usimamizi wa usharika unapoteza sana muda. Kitabu hiki kinatoa mbinu za usimamizi. Sura zinahususha “Mchungaji, jitambue mwenyewe”, “Uchaguzi”, “Kutengeneza mahusiano”, na “Bajeti ya usharika”.

Mwandishi/Author: Fidon R. Mwombeki

Toleo la tatu/Third edition: 2012

Kurasa/Pages: 140

Ukubwa/Size: 18 x 25 cm

ISBN: 9987-614-10-8

Code: 11021

Orodha ya bei/Pricelist

Many pastors find management of the congregation time consuming. This book provides good management techniques. Chapters include ”Pastor, know yourself”, ”Elections”, ”Solving disagreements” and ”Congregational Budgets”.