Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ufundi wa Kuamua Ugomvi katika Ndoa

FAMILIA YA KIKRISTO/The Christian Family

Ufundi wa Kuamua Ugomvi katika Ndoa

Anne Gihlemoen

Kwa nini ugomvi hutokea katika ndoa? Mwandishi anabainisha sababu na kutoa mashauri mazuri yenye uwezo wa kuifanya ndoa kuwa imara.

Mwandishi/Author: Sammy Gitaari

Toleo la 1/First edition: 2010

Kurasa/Pages: 40

Ukubwa/Size: 12 x 18 cm

Code: 21018

Orodha ya bei/Pricelist

This book gives good advice for married couples about how to give the marriage a solid, Christian foundation.
Ufundi wa Kuamua.jpg