Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mpango wa kusoma Biblia kila siku kupitia Bible.com

Habari kutoka Soma Biblia

Mpango wa kusoma Biblia kila siku kupitia Bible.com

Web Edtior Soma Biblia

Soma Biblia kila siku Bible App.jpeg

Je, unajua kwamba mpango wetu wa kusoma Biblia kila siku inapatikana kupitia Bible App? Soma Biblia Kila Siku ni mpango mzuri wa kusoma Biblia sehemu kwa sehemu kila siku pamoja na maelezo yatakayokusaidia kutafakari na kuelewa Neno la Mungu kwa urahisi. Kila mpango ina masomo kwa siku 30 au 31. Na kila mwezi tunatoa mpango mpya.

Unaweza kusoma kupitia kompyuta yako kwa kubonyeza anuani hii https://www.bible.com/sw/reading-plans/15100-soma-biblia-kila-siku-5 . Vile vile unaweza kutafuta mpango wetu katika simu yako kupitia app ya YouVersion Biblia Takatifu.

Picha hii inaonyesha mfano wa somo la siku moja.