Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Katikati ya Majambazi

HADITHI ZA KWELI/True stories

Katikati ya Majambazi

Anne Gihlemoen

Marie Monsen alikuwa mmishenari nchini China wakati wa uamsho, na majambazi walimkamata. Soma historia yake ya kusisimua!
Marie Monsen was a missionary in China. This is her testimony on God’s faithfulness in times of persecution and difficulties.
Katikati ya majambazi.jpg

Mwandishi/Author: Marie Monsen

Toleo la 1/First edition: 1996

Kurasa/Pages: 101

Ukubwa/Size: 12,5 x 17,5 cm

Code: 11011

Orodha ya bei/Pricelist