Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

UWA podcast cover.jpg

URITHI WA ADAMU MICHEZO YA REDIO

Filtering by Tag: Mateso

18. Urithi 3

Anne Gihlemoen

Yesu hakuwa na hatia, lakini wamemkamata, wamemtesa na kumdhihaki. Yeye aliwaambia wale askari kuwa "huu ni wakati wenu hasa wakati wa utawala wa giza". Yesu anapelekwa kwa Pontio Pilato kupewa hukumu, wakati huo askari waliendelea kumtesa sana Bwana Yesu, walimpiga kwa mijeredi wakamvisha taji la miiba, wakamvisha joho jekundu, huku wakimtemea mate na kumkashifu sana. Yesu anazungushwa mitaani akiwa amebebeshwa msalaba mzito uliomuelemea hata ikalazimu simon wa mkirene kijana mkulima amsaidie kuubeba. Je, wanampeleka wapi sasa? Endelea kusikiliza sehemu hii

Urithi_Radio_18.jpg