Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Or use the information below to contact our main office in Dar es Salaam or Arusha.

Main office:

P.o. box 12772 Dar Es Salaam, Tanzania

Phone: +255 786 197 412

E-mail: salesmanager.somabiblia@gmail.com

Publishing department

Postal address: P.o. Box 2696 Arusha, Tanzania

Phone: + 255 787392951

E-mail: publishing.somabiblia@gmail.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

3. AGANO  1

URITHI WA ADAMU MICHEZO YA REDIO

3. AGANO 1

Cathbert Msemo

Safari ya Abramu kwenda nchi aliyoahidiwa na Mungu ilikuwa ndefu yenye misukosuko na vikwazo vingi. Ilimchukuwa miaka kadhaa kufika nchi aliyoahidiwa na Mungu. Usiku mmoja Abramu alikuwa nje ya hema lake jangwani na kundi kubwa la watu aliofuatana nao kutoka vitani wakijenga hema kufanya makazi yao hapo. Abramu alitoka kwenye vita kuwakomboa ndugu zake. Alifanikiwa lakini alipata jeraha mguuni. Sikiliza kipindi hiki ujifunze mengi kuhusu Agano.

Agano_Radio_03.jpg